סרטונים

תקציר תוכנית השיווק ממלאים את היומן בתוך 90 ימים :

עדויות של לקוחות

ראיון אישי לטלוויזיה ערוץ חברתי :

מהוא סוד הכלים הגבוהים

בואי להכיר את עצמך

כלים גבוהים

שיטת אימון וטיפול

הזמנה לסדנה

העצמה נשית 

מחברת החלומות

ראיונות נוספים: